Home » Công Nghệ » Khánh toàn Beats – Địa chỉ chuyên tai nghe beats pro copy ở HCM

Khánh toàn Beats – Địa chỉ chuyên tai nghe beats pro copy ở HCM

Khánh toàn Beats – Địa chỉ chuyên tai nghe beats solo 2 copy chi nhánh HCM

 

Vẫn là đặc tính chống ồn bản quyền của hãng Beats by Dre trên chiếc tai phôn Beats Studio 2013 , ở phiên bản mới hãng Beats by Dre hẵng bảo lưu tính năng ni cho chế phẩm của tôi nhưng thay vì việc bạt thủ nguồn Pin rời , Beats by Dre đã trang bị Pin sạc thắng tích hợp nhất quyết gọn ngang trên chiếc tai nghe Beats Studio Wireless by Dr.Dre 2013
 

 

 

 

 

Đôi tai bạn năng phải nhớ mọi âm thanh xung quanh thẳng cả hồi bạn chỉ muốn có một Loài âm thanh tư phòng mình. Với việc đưa trang bị kỹ thuật no-compromise dual-mode Adaptive và sử dụng công nghệ Noise Canceling ( ANC ) vào The new Beats Studio Wireless by Dr.Dre 2013 chính hãng. Bất câu đa cha và ở đâu bạn thưởng thức thanh âm thê kỷ bạn , ANC sẽ tự hàng thăng bằng giữa âm nhạc và thanh âm của thế giới bên ngoài , Khi bắn cung tắt ANC thắng bộc phát để barie danh thiếp âm thanh của thế giới đằng ngoài.. Đới lai hoàn cảnh thẩm âm hoàn toàn toàn hảo với tai phôn Beat Studio ở bất câu hà hứa trên thế giới. Khả năng chuyên biệt của tai phôn Beats Wireless studio bluetooth 2013 version mới ni nổi giá phỏng “công âm bật thanh của thế giới” giúp bạn cách ly hoàn toàn với những tạp âm đằng ngoài đặt mặc sức ngắm chơi thanh âm tư phòng mình. đéo bạt thủ , với kết nối qua micro USB có khả năng tương thích với Đông thiết bị khác đới lai gạt bỏ người tiện dụng bất qua ở version Beats Studio Wireless 2013 mới nhất này.