Home » Công Nghệ » Không tốn nhiều dung lượng dùng 3G với Asus Zenfone 4?

Không tốn nhiều dung lượng dùng 3G với Asus Zenfone 4?

Phương pháp tối ưu dung lượng 3G cho Asus Zenfone 6

Dưới đây là những mẹo bé để người xài tùng tiệm dung lượng khi truy cập Internet qua 3G trên smartphone Android – đặc biệt là Asus Zenfone, nhằm giúp đỡ người dùng không bị khó chịu khi nhận hóa đơn điện thoại cuối tháng.

 

 

Chỉ cập nhật chương trình thông qua Wi-Fi. Đăng nhập vào thư viện chương trình Google Play, chọn Menu > Cài đặt > Tự động cập nhật các application. Tại đây, người sử dụng lựa chọn “chỉ tự động cập nhật app bằng Wi-Fi”. Bên cạnh đó, còn có lựa chọn “không tự động cập nhật ứng dụng”, nhưng hiếm được ưa chuộng hơn bởi vì thế, khách hàng phải cập nhật application thủ công.
Cửa hàng chất lượng kinh doanh tấm dán cường lực Asus Zenfone 4.5mieng dan bao ve cuong luc Asus Zenfone 5