Home » Uncategorized » Những điều cần biết về chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Những điều cần biết về chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Thị trường thức ăn chăn nuôi ngày càng đa dạng về mẫu mã, chủng loại và cạnh tranh ngày càng cao. Để khẳng định thương hiệu mình và tăng sức cạnh tranh  thì việc chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi là việc làm vô cùng quan trông với những đơn vị đang tham gia trong lĩnh vực này

chung-nhan-hop-quy-thuc-an-chan-nuoi

Căn cứ chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi :

 •  QCVN 01-10:2009/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà.
 • QCVN 01-11:2009/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.
 •  QCVN 01-12:2009/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn
 • QCVN 01-13:2009/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt.
 • QCVN 01-77:2011/BNNPTNT – Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • QCVN 01-78:2011/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

Chứng từ liên quan:

 • Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
 • Nghị định 08/2010NĐ-CP vê quản lý thức ăn chăn nuôi
 • Thông tư 66/2011/ TT-BNNPTNT hướng dẫn nghị định 08/2010NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi
 • Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lợi ích của chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngoài việc giúp cơ quan quản lý dễ dàng kiểm soát và tăng chất lượng sản phẩm thì các doanh nghiệp đã chứng nhận hợp quy sẽ tạo được niềm tin từ người chăn nuôi và cộng động qua đó sản phẩm sẽ được tiêu thụ tốt hơn,gia tăng cạnh tranh trên thị trường đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung thông qua việc tạo ra các sản phẩm an toàn.

Điều kiện thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành :

 • Thức ăn chăn nuôi chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.
 • Phải có kết quả khảo nghiệm trên vật nuôi
 • Đối với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh: kết quả khảo nghiệm do Hội đồng cấp cơ sở đánh giá
 •  Đơn đăng ký thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
 • Phiếu kết quả thử nghiệm (bản chính hoặc bản sao chứng thực) các chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn của sản phẩm
 • Mẫu nhãn của sản phẩm (có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất).

Mọi khó khăn quý doanh nghiệp gặp phải  khi thực hiện công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi hãy liên hệ với chúng tôi để có thể hổ trợ tối đa, thời gian nhanh nhất có thể